Over StapJeWijs

StapJeWijs is een jonge organisatie die begin 2015 door Sylke Dommershuijsen is opgericht met als doel kinderen en jongeren in het basis en voortgezet (speciaal) onderwijs in hun eigen kracht te zetten. StapJeWijs werkt doelgericht en oplossingsgericht en ondersteunt ouders die passende begeleiding zoeken voor hun kind.

Bij StapJeWijs is een gediplomeerd en geregistreerd NVO basis orthopedagoog werkzaam die ruim 3 jaar ervaring heeft met één op één begeleiding van kinderen (met psychiatrische stoornissen) in het (speciaal) basis en voortgezet onderwijs. Zij studeerde in 2014 af op het gebied van orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden. Na haar studie heeft ze 3 maanden intelligentietests afgenomen op een cluster 4 basisschool (een school voor kinderen met psychiatrische stoornissen). Sinds april 2015 is zij werkzaam als dyslexiebehandelaar en remedial teacher bij kinderen in de basisschoolleeftijd. In april 2016 is daar het verrichten van diagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren bijgekomen.

linked in