Individuele begeleiding

Tijdens een kosteloos en vrijblijvend intakegesprek bij u thuis wordt gekeken wat uw kind nodig heeft en waar we u en uw kind mee kunnen helpen.

Heeft uw kind:

– problemen met leren
– motivatieproblemen
– concentratieproblemen
– moeite met het plannen en organiseren van schoolse taken
– door dyslexie (of vermoedens van dyslexie) moeite met leren
– door een psychiatrische stoornis moeite met leren

Of weet u niet precies wat er aan de hand is?

Het doel van het eerste gesprek is het centraal stellen van de hulpvraag en verwachtingen van u en uw kind. Om een zo volledig beeld te krijgen wordt gevraagd naar de gezinssituatie en voorgeschiedenis. Met behulp van deze informatie kan een stappenplan en plan van aanpak opgesteld worden, beiden volledig afgestemd op de persoonlijke behoeften van u en uw kind.

StapJeWijs vindt het essentieel om ouders nauw te betrekken bij de begeleiding en te informeren over de vorderingen. Het plan van aanpak en de stappen die het kind zet, zullen met u geëvalueerd worden. Elk kind is uniek en elk kind heeft andere behoeften. StapJeWijs biedt hulp op maat, waardoor voor elk kind de beste resultaten behaald kunnen worden. StapJeWijs vindt dat elk kind stapsgewijs naar een doel toe kan werken. Door stap voor stap ondersteuning te bieden wordt er gewerkt aan vergroting van de zelfstandigheid. Elke stap is er één en voor elk kind ligt het eindpunt op een ander niveau. StapJeWijs vindt het belangrijk om naast de problemen vooral te kijken naar wat wel goed gaat, want elk kind heeft zijn eigen talenten.

Tijdens de huiswerkbegeleiding wordt aandacht besteed aan het maken van een studieplanning, gestructureerd werken, agendagebruik, geconcentreerd werken en effectieve leermethoden. De ondersteuning kan breder zijn en zal aangepast worden naar de behoeften van het kind.