Home

StapJeWijs biedt individuele thuis begeleiding of school begeleiding aan kinderen en jongeren met achterstanden, leerproblemen, gedragsproblemen, sociaal emotionele problemen en/of een ontwikkelingsstoornis. Het doel is om kinderen en jongeren in hun eigen kracht te zetten en positieve ervaringen te laten opdoen.